Experti a expertky z projektu RESISTIRÉ v Praze řešili, jak čelit negativním dopadům pandemie na genderovou rovnost

Domů Experti a expertky z projektu RESISTIRÉ v Praze řešili, jak čelit negativním dopadům pandemie na genderovou rovnost


Národní kontaktní centrum-gender a věda hostilo 19. a 20. května setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, jehož je partnerskou organizací. Projekt zkoumá dopady politik a opatření na boj s pandemií COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Cílem pražského setkání bylo navrhnout pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost sérii doporučení, která by mohla pomoci zmírnit společenské dopady pandemie.

V rámci projektu  RESISTIRÉ probíhají analýzy dopadů protipandemických politik na genderové nerovnosti.  Zapojily se do něj organizace z 9 zemí Evropy a zahrnuje také širokou síť expertek a expertů z celkem 31 zemí. Projekt má za sebou již druhé kolo sběru dat a jako nejvíce důležitá témata z dosavadních analýz vyplynulo budování odolnějších vzdělávacích systémů, inkluzivita a krizové řízení nebo rovnováha mezi ekonomickou a sociální spravedlností a problematika genderově podmíněného násilí.

Právě tato témata diskutovali účastníci a účastnice pražského workshopu. Mezi nimi byli jak zástupci a zástupkyně 10 partnerských organizací, které na RESISTIRÉ pracují, tak i další experti a expertky. Do workshopu se zapojili zástupci a zástupkyně Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy, Pedagogické univerzity v Krakově, Evropského parlamentui odborníci a odbornice na téma nerovností ve vzdělávání, práce s  přeživšími domácího násilí, kybernásilí nebo práv menšin.

V rámci workshopu proběhla také analýza témat, na která by se měl projekt zaměřit v dalším sběru dat. V následujícím období tak půjde v projektu o data z oblasti inkluzivity opatření zaměřených na obnovu po pandemii, vzdělávání, péče, práce, genderově podmíněného násilí a také o intersekcionální data.

Druhý den setkání se více zaměřil na oblast politik. Diskuze se soustředila zejména na to, jak využít výstupy z projektu RESISTIRÉ k urychlení debaty o politikách, které by měly řešit negativní dopady pandemie z intersekcionálního i genderového hlediska, a to jak na národní úrovni, tak i v rámci celé EU.

Více o projektu RESISTIRÉ zde: https://resistire-project.eu/