Financování z Evropy

Domů Financování z Evropy


Poslední kolo výzev na podávání projektů Horizontu 2020 vypsaných pod programem „Science with and for Society“ se blíží. Na webu Evropské komise zveřejnili seznam tematických oblastí podpory.

Mimo projektů na popularizaci vědy, tréning a zlepšování sociálních dovedností doktorandek a doktorandů, projektů spojených s otázkou odpovědné a občanské vědy, etiky či otevřeného přístupu, mohou instituce žádat také o prostředky na podporu zavádění plánů genderové rovnosti, výzkum a zavádění opatření proti genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování či na zvyšování počtu žen v oblasti inovací.

Podrobnosti zde.