Plány genderové rovnosti. Nadcházející akce

Domů Plány genderové rovnosti. Nadcházející akce


Řada vysokých škol a výzkumných institucí se v současnosti hlásí o udělení HR Award, některé už ji i získaly (více např. zde, zde a zde). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v nejbližší době vypsat další výzvu na podporu získání této prestižní ceny v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Technologická agentura ČR zase v některých svých programech podpory výzkumu uchazeče s aktivitami, které souvisejí s rozvojem lidských zdrojů a genderovou rovnosti, při hodnocení projektů bonifikuje. Pokud právě připravujete nebo začínáte s implementací plánu genderové rovnosti, můžete se jednak přidat k naší Skupině pro změnu, jednak se můžete inspirovat a dovědět víc na nadcházejících mezinárodních akcích.


Workshop: How to design, implement and follow-up a Gender Equality Plan

4. března 2019 | 14.00h – 19.00h  & 5. března 2019 | 08.30 – 15.30 | Vídeň, Rakousko

Workshop je určen pro osoby pracující ve výzkumných institucích a univerzitách. Účastníci a účastnice by se na workshopu měli naučit 1) provést analýzu genderové rovnosti 2) vytvořit plán genderové rovnosti 3) pracovat na jeho realizaci a sledovat jeho naplňování 4) stanou se součástí sítě osob, které se genderové rvonosti na výzkumných institucích věnují.

Podrobnosti & registrace: https://1url.cz/wMBzh


Trénink: Monitoring and Evaluation of Gender Equality Policies

7. března 2019 | 9.00 – 12.00 | Vídeň, Rakousko

Akce je určená zejména pro osoby, které mají malou nebo nemají dosud žádnou zkušenost s přípravou evaluace a metodologie genderových politik a zároveň jsou zodpovědné za řízení programu a zadávání hodnocení v oblasti genderové rovnosti ve vysokoškolském vzdělávání.

Podrobnosti a registrace: https://1url.cz/CMEX1


Workshop: Monitoring and Evaluation of Gender Equality Policies

7. března 2019 | 14.00 – 17.30 &  8. března 2019 | 9.00 – 12.30 | Vienna, Freyung 3

Účastnici a účastnice se na workshopu seznámí s konceptem monitoringu a jeho významem pro vznik a implementaci genderových politik a budou diskutovat o vypovídající schopnosti konkrétních indikátorů, jejich relevanci pro měření posunů směrem k rovnosti žen a mužů a o identifikaci rezerv, které v této oblasti jejich instituce mají.

Podrobnosti a registrace: https://1url.cz/OMEXQ


Dotazník: Advancing gender equality on the organisational level

Zúčastněte se online dotazníkového šetření, jehož cílem je získat data k vyvinutí nástrojů pro zlepšení podpory výzkumných institucí, výzkum podporujících organizací a inovačních firem při realizaci akcí a opatření na podporu genderové rovnosti. Součástí šetření je: mapování aktérů, kteří jsou v současnosti činí v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v organizacích, získání informací o současné situaci v oblasti implementace genderové rovnosti ve vaší instituci a identifikace odborných znalostí a potřeby, jejichž  naplnění by pomohlo překonat překážky, s nimiž se organizace potýkají.

Podrobnosti: https://1url.cz/aMBzx