Gender a pohlaví ve zdravotním výzkumu

Domů Gender a pohlaví ve zdravotním výzkumu


Kanadský Institut národního zdraví v prosinci 2010 nařídil, aby každý projekt žádající o finance na výzkum, uváděl, zda pracuje s proměnnými pohlaví a genderu. Provedený výzkum žádostí o grant zjistil, že mezi rokem 2010 a 2011 se počet projektů, který tyto kategorie zohledňuje, zvýšil z 26 % na 48 %.


Podrobnosti v článku na PLoS One.