Gender a věda: o čem se píše

Domů Gender a věda: o čem se píše


Přinášíme vám výběr toho, o čem se v zahraničí v souvislosti s genderovou rovností ve vědě a dalšími blízkými tématy psalo a diskutovalo (zejména) v lednu.


Pohlaví a gender osoby provádějící výzkum může ovlivnit výsledky

Zjištění, které bylo publikováno v roce 2014 a týkalo se testování prostředků proti bolesti na myších a krysách, znovu, a s připojením dalších příkladů, zkoumal Colin Chapman z Univerzity v Uppsale. Došel k podobnému zjištění. Instituce výzkumu a vývoje (např. grantové agentury či odborné časopisy), stejně jako výzkumníci a výzkumnice zatím na tato zjištění příliš nereagovali. Instituce pozvolna zavádějí evidenci pohlaví testovaných jedinců ve výzkumných souborech, pohlaví výzkumnic a výzkumníků však zatím neevidují. Podrobnosti na webu americké Národní rozhlasové stanice.


Diskriminace ve vědě je obzvlášť častá

To hlásí titulek článku na serveru Scientific American. Vychází z nově publikované zprávy Pew Research Center, která srovnávala míru diskriminace osob, jakou pociťovaly v různých zaměstnáních. Podle zprávy 50 % vědkyň (resp. žen pracujících v tzv. STEM oborech) vypovědělo, že se setkalo s diskriminací (stejný pocit mělo 19 % vědců). V ostatních povoláních zažilo dle svého vyjádření diskriminaci 41 % žen. Podrobnosti zde.


Ženy ve výzkumu častěji zohledňují gender a pohlaví

Analýza 1,5 milionu článků z oboru lékařství poukazuje na souvislost mezi genderem autora/autorky a pozorností, která je v článku věnovaná analýze pohlaví a genderu. Podrobnosti zde.


Oxford zvýšil časový limit zkoušek z matematiky a počítačové vědy

Výsledkem prodloužení času při testech z matematiky a počítačových věd na Oxfordské univerzitě je zlepšení známek studujících na bakalářské úrovni, včetně u dívek. Podle univerzity se tak snížil tlak na rychlost a celkový stres při zkouškách. Univerzita v této souvislosti uvedla, že testuje schopnost řešit úlohy, ne rychlost, a slibuje si, že opatření do budoucna pomůže snížit genderové rozdíly v zastoupení dívek a chlapců ve studiu těchto oborů. Podrobnosti zde.


Nové metriky pro hodnocení integrace analýzy genderu a pohlaví v lékařských výzkumech

Autorský tým z torontské Women’s College Hospital vyvinul a otestoval třístupňovou metodu hodnocení návrhů výzkumných projektů klinického výzkumu. Detaily na portálu PLOSone.


Špatná diagnostika, nepochopení. Řada žen s autismem se nedostane k potřebné péči

Autismus je dle současných znalostí přítomný až třikrát častěji u mužů než u žen. Výzkum se v minulosti zaměřil spíš na muže, o případných rozdílech mezi projevy nemoci u obou pohlaví se dodnes ví velmi málo. Z toho, co je známé, vyplývá, že projevy autismu u dívek jsou méně nápadné a víc sociálně přijatelné než u chlapců. Možná i proto je u dívek autismus diagnostikován v průměru o dva roky později než u chlapců. Dívky s autismem mají vysoký výskyt depresí a úzkostných poruch, nová data indikují také překryv s nemocemi příjmu potravy. Ani při správné diagnóze pro ně ovšem nemusí být terapie doporučovaná mužům vyhovující. Podrobnosti zde.


WEF: Technologie nahradí především povolání vykonávaná ženami

Podle zprávy Světového ekonomického fóra bude 57 % pracovních pozic, které do roku 2026 zaniknou z důvodu technologizace, patřit ženám. Zpráva předvídá, že v důsledku toho dojde ke zhoršení dosud dosaženého pokroku v oblasti genderové rovnosti. Celkový vývoj nicméně prý tak negativně zase nevypadá. Podrobnosti na serveru britského Guardianu.


OECD k postavení žen ve vědě a technologiích

Podle nových statistických údajů zveřejněných v analýze Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 genderové rozdíly přetrvávají. Nejpozitivnější vývoj najdeme např. v oblasti informačních technologií v rozvojových zemích. Indie se blíží ke smazání rozdílu u absolventů ICT oborů, následuje ji Indonésie. Lotyšsko dosáhlo vyrovnaného zastoupení žen a mužů mezi vědeckými pracovníky. Další informace na webu OECD.


Ohrožení akademické svobody? Kauza Univerzity Lund

Autorka blogového příspěvku Linda Åhäll popisuje, jak se malé skupince osob podařilo zneužít feministickou autoritu a queer teoretičku Judith Butler pro antifeministické účely. Katedra politických věd na Univerzitě Lund přijala opatření, které doporučuje, aby poměr žen a mužů v seznamu doporučené literatury pro studium byl 40:60. Jedna žádost o změnu doporučené literatury k předmětu byla zamítnuta s několika výtkami, včetně toho, že žádost byla podána po termínu. Další bylo i vypuštění autorek a seznam také nevyhovoval již schválenému sylabu předmětu. Rada programu proto doporučila vrátit do seznamu zpět některé autorky, např. zmíněnou Judith Butler. Odmítnutý akademik pak rozpoutal mediální štvanici proti katedře i feminismu jako takovému. Podrobnosti o kauze zde.