KONTAKT

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Poštovní adresa:

Národní kontaktní centrum – gender a věda
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1

Kontaktní osoby:

Timea Crofony
Koordinátorka projektu, lektorka, koordinátorka Komunity pro změnu
[email protected]
+420 210 310 322
Pavla Rypáčková
Koordinátorka projektu, koordinátorka Komunity pro změnu
[email protected]
+420 210 310 322

CO NABÍZÍME:

  • konzultace a poradenství
  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management apod.
  • přednášky a prezentace – představení tématu genderu v Horizontu 2020 a přístupu kulturní a institucionální změny a plánů genderové rovnosti – možnosti zapojení institucí
  • praktická doporučení a metodiky; podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v intituci a v programu Horizont 2020