„Vzdělávání – síťování – praxe“

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU

Pracovní skupina pro změnu vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertízu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci.

Přejete si stát se členkou/členem Pracovní skupiny pro změnu? Připojte se!

V případě dotazů kontaktujte koordinátorky projektu Janu Dvořáčkovou a Timeu Crofony

PROBĚHLÉ AKCE:

UKÁZKY TRÉNINKOVÝCH MODULŮ:

  • Plány genderové rovnosti (pdf)  
  • Sexuální obtěžování a mobbing na pracovišti (pdf)