Diskuse na téma Gender a klimatická změna

Domů Diskuse na téma Gender a klimatická změna


O tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, budou 27. září v 19:00 v malém sále Divadla Archa diskutovat odbornice a odborníci na environmentalismus Naďa Johanisová, Eva Richter (Kyselá), Vojtěch Pecka, Dava Vačkářů a Iva Zvěřinová.

Globální změna klimatu nejsou jen tající ledovce a stoupající hladiny oceánů. Lidstvo je součástí komplexního ekosystému a jeho změny dopadají především na ty nejchudší z nás. Klimatické změny, které předesílají velké problémy, zatím neudeřily s plnou silou. Až se tak stane, tvrdším způsobem dopadnou na ty, kdo si je mohou dovolit nejméně. Zvětší tak propast mezi bohatými a chudými, mladými a starými, muži a ženami.

„Přesto, že klimatické změny a extrémní výkyvy počasí dopadají v globálním měřítku na ženy v mnohem větší míře, do vytváření politik udržitelnosti a ochrany životního prostředí bývá tento problém zahrnut pouze zřídka. Zatímco tématu klimatické změny je v českém mediálním prostoru v poslední době věnována relativně velká pozornost, rozdílná míra dopadů globálního oteplování na muže a ženy se diskutuje minimálně – i to je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodly uspořádat tuto debatu,“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda. Facebookovou událost naleznete zde.

Akci pořádáme v rámci evropské Noci vědkyň a vědců a Týdne pro klima.

Fotogalerii a videozáznam akce naleznete zde. 



Profily diskutujících

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. je ekologická ekonomka, environmentalistka a vysokoškolská pedagožka. Řadí se k tuzemským kritikům stávajícího modelu ekonomie. Domnívá se, že současný ekonomický systém je dlouhodobě neudržitelný a jeho fungování je hlavní příčinou současné ekologické krize, která se projevuje mj. masovým vymíráním biologických druhů a klimatickou změnou.

Mgr. Eva Richter (Kyselá), Ph.D. je odbornou asistentkou na katedře sociologie na Univerzitě Karlově a v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.  Její výzkumné zájmy zahrnují veřejné reakce na politiky v oblasti životního prostředí a změny klimatu, související teoretické koncepty, environmentální chování a rizika v moderních společnostech.

Mgr. Vojtěch Pecka vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s ročním studijním pobytu ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na ročním výzkumném pobytu na univerzitě v Lublani. Ve svém dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně se výzkumně zaměřuje na sociologii klimatických změn a na širší vztah interakcí společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v antropocénu.

Mgr. Dava Vačkářů, Ph.D. je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny ÚVGZ. Zaměřuje se na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména na problematiku ekosystémových služeb a hodnot, sociálně-ekologických systémů, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů, společenských aspektů globální změny a environmentální bezpečnosti a ekosystémových přístupů ke snižování rizika katastrof.

Mgr. Iva Zvěřinová je environmentální bioložka působící jako výzkumnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.  Zabývá se výzkumem v oblasti environmentální ekonomie a sociologie, zejména výzkumem preferencí obyvatel a spotřebního chování ve vztahu k životnímu prostředí.