Gina Rippon: Genderovaný svět vytváří genderované mozky

Domů Gina Rippon: Genderovaný svět vytváří genderované mozky


Minulý týden v NKC – gender a věda proběhla přednáška prof. Giny Rippon na téma neurosexismus. Přednášky, jež organizovaly lektorky naší Komunity pro změnu, se účastnilo rekordní množství lidí, a to 170.  

Gina Rippon ve své přednášce např. vysvětlila roli, kterou mohou neurovědy hrát při výzkumné honbě za lepším porozuměním genderových a pohlavních rozdílů. Zmínila také svůj výzkum, jenž zahrnuje nejmodernější techniky zobrazování mozku, které zkoumají, jak mozek interaguje se svým světem. Nové techniky zobrazování mozku jsou podle ní ale mnohdy oslavovány jako zdroje důkazů „podstatných“ rozdílů mezi muži a ženami. To vede ke konceptu tzv. pevných rozdílů,  tedy že mozky žen a mužů jsou od přírody rozdílné a vysvětlují tak všechny druhy genderových rozdílů i nerovností.  

 

Gina Rippon je otevřenou kritičkou zneužívání neurovědeckého výzkumu ke zkreslování chápání mozku a zejména k podpoře zastaralých  genderových stereotypů. Ve své knize The Gendered Brain zpochybňuje myšlenku, že existují mužské a ženské mozky, a nabízí model 21. století pro lepší pochopení odlišností mozku.