Holky ve vědě

Domů Holky ve vědě


Letos jsme oslavili již pátý Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a NKC samozřejmě nemohlo chybět. Tentokrát jsme se soustředily na ty, které jsou v názvu sice až druhé v pořadí, ale podle nás ne druhé v důležitosti – dívky ve vědě.  Během jedenáctidenní kampaně #HolkyVeVědě jsme proto na našich sociálních sítích představily čtrnáct nadějných studentek z celkem devíti oborů – psychologie, chemie, fytopatologie, sociologie, práv, hydrobiologie, historie, IT a biomedicíny.

Cílem kampaně bylo ukázat dívkám, které stojí před rozhodnutím o svém budoucím vzdělávání a kariéře, že i mezi jejich vrstevnicemi existují vědkyně s velkým potenciálem, jejž dokládají jejich nesčetné úspěchy v podobě získaných grantů, vyhraných soutěží či příspěvků na konferencích. Druhým cílem je tak motivovat dívky do vstupu do vědeckých profesí.  K našemu velkému potěšení získala kampaň na sociálních sítích pozornost více než 50 tisíc lidí a několik stovek pozitivních ohlasů jsme zaznamenaly také na rozhovory s „holkami“ ve vědě. Jeden z takových ohlasů byl například od proděkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniela Soukupa.

„Mezinárodních dní toho či onoho je hromada; ten dnešní patří k těm, které mají velký a aktuální smysl.“ Daniel Soukup

A jak se ke kampani vyjadřují samotné účastnice? Například Leona Plášilová, studentka psychologie FF UK, říká: „Určitě jsem ráda, že kampaň v tomto duchu vznikla a že se o tématu začínajících vědců a vědkyň mluví. Přestože moje fakulta se nás snaží podporovat, není to zvykem na všech fakultách, jelikož velká část pozornosti je vyčleněna pro žadatele s alespoň magisterským titulem. Věřím, že kampaň zaměřená na začínající vědkyně může na tuto problematiku upozornit.“

Na skutečnost, že vědkyním v samotném počátku jejich kariéry není věnovaná dostatečná pozornost, upozornila i doktorandka Zuzana Šedrlová z Fakulty chemické VUT. „Stojím u nástěnky a tam plakát s kampaní L‘Oreal „Ženy ve vědě“, což mi přišlo hezký, záhy jsem zjistila, že to je jen pro ženy, co už mají doktorát a je jim tuším 40+. Trošku jsem si zase posteskla, nicméně asi dva dny na to se mi ozvalo NKC s novou kampaní Holky ve vědě, z které jsem nadšená, protože pro začínající vědkyně je takováto pozornost dobrým hnacím motorem motivujícím k práci.“ S jejím vyjádřením souhlasí i doktorandka Jana Musilová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, která říká: „Já tuto kampaň beru velmi pozitivně a myslím si, že je důležité motivovat hlavně mladé vědkyně – ty zkušenější obvykle už motivaci mají, a to v podobě grantů apod. Navíc holky, které se teprve rozmýšlí, podle mě více osloví jejich vrstevnice, než kolegyně o 10-20 let starší, které navíc mají jiný pohled na věc a celkově jiné podmínky.“

Na základě těchto a mnoha dalších vyjádření považujeme cíl naší letošní kampaně za úspěšně splněný a již nyní se těšíme na další ročník. V případě návrhů na zaměření příštích ročníků MDŽD s námi neváhejte vaše tipy sdílet!