Individuální podpora

Provozujeme mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce. Poskytujeme poradenství v případech diskriminace na pracovišti z důvodu rodičovství a pohlaví. Spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy oceňujeme a zviditelňujeme práci vynikajících českých vědkyň. V letech 2009–2017 jsme formou mentoringu motivovaly dívky ke vstupu na vysokou školu přírodovědného a technického zaměření.

MENTORING PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

Podporujeme profesní rozvoj (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomáháme s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování. Součástí programu jsou kurzy a semináře osobního a profesního rozvoje a individuální spolupráce s vybranou mentorkou či mentorem.

Od roku 2008 ve spolupráci s MŠMT zviditelňujeme vynikající české vědkyně a oceňujeme jejich celoživotní přínos oborům, kterým se věnují. Cena Milady Paulové se uděluje každý rok v jiné vědní oblasti. Nominace přijímáme během léta, výsledky zveřejňujeme koncem roku a každý rok se těšíme z „objevu“ vynikajících vědkyň.