Inspire Inclusiveness: Ohlédnutí se za kampaní k Mezinárodnímu dni žen

Domů Inspire Inclusiveness: Ohlédnutí se za kampaní k Mezinárodnímu dni žen


V rámci března a tím pádem i měsíce ženské historie došlo k náhodné souhře několika okolností: tématem letošního Mezinárodního dne žen se stalo heslo Inspire Inclusiveness. A naše oddělení k začátku března publikovalo svou první letošní případovou studii s názvem Genderová dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání.

V průběhu března jsme proto v rámci oslav MDŽ a vůbec měsíce ženské historie představovaly klíčová témata případové studie sepsaná v rámci naší dlouhodobé kampaně Jedna velikost nestačí. Vysvětlily jsme pojmy inkluzivního přístupu i intersekcionality, stejně jako jsme přiblížily témata, kterými se případová studie zabývá, jako je genderová dimenze práce z domova, impostor syndrome a aspekt hodnoticích prvků v rámci vzdělávání.