Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Domů Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci


Plánujete projekt na podporu genderové rovnosti ve vaší instituci, například v rámci OP VVV, nebo Horizontu 2020? Chcete se věnovat systematické podpoře a rozvíjet aktivity pro zlepšení kariérního rozvoje žen a mužů, nebo začít řešit otázku genderové dimenze v obsahu výzkumné činnosti? Na workshopu budeme diskutovat o tom, jaká je dobrá praxe a vaše zkušenosti, jaké jsou úspěšné strategie pro zahájení aktivit, jak prosazovat a komunikovat téma genderové rovnosti a čemu se hned od počátku vyhnout.


Kdy: 2. 5. 2017 | 13:30 – 16:00
Kde: zasedací místnosti č. 207 (2. patro), Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, 110 00 Praha 1


Diskutovat budeme například nad těmito otázkami:

  • Jak komunikovat téma genderové rovnosti?
  • Jaké strategie a argumenty pro různé cílové skupiny jsou užitečné a efektivní?
  • Jak reagovat na rezistence či nezájem?
  • Jakou roli hraje specifický kontext a prostředí vaší instituce či vědní disciplíny, ve kterém budete prosazovat aktivity na podporu genderové rovnosti a diverzity?
  • Jak zapojit vedení, střední management, studující, vědce a vědkyně a další skupiny v instituci?
  • Jaké kompetence, schopnosti a znalosti jsou nezbytné pro prosazování, vyjednávání a koordinování aktivit na podporu genderové rovnosti ve výzkumné instituci?

Workshop povede Mgr. Hana Víznerová, koordinátorka Pracovní skupiny pro změnu, NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.