Jak na implementaci kvót a cílů pro genderovou rovnost?

Domů Jak na implementaci kvót a cílů pro genderovou rovnost?


Evropská komise vydala s Helsinskou skupinou pro gender ve vědě a inovacích příručku, která se zaměřuje na opatření, jejichž cílem je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích a seniorních pozicích výzkumu a vývoje. Příručka se zabývá jak legislativními aspekty těchto opatření, příklady jejich využití v jednotlivých členských státech EU, tak metodám, přístupům a řízení jejich implementace.

Dokument je ke stažení zde.