Jak na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti, zjistíte v nové příručce

Domů Jak na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti, zjistíte v nové příručce


Pro všechny výzkumné instituce, které pracují na institucionální změně, jsme připravili novou příručku zaměřenou na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti. Oba tyto kroky jsou nezbytnou součástí cyklu plánů genderové rovnosti. Bez vyhodnocení toho, jak dobře si daná instituce vede při naplňování cílů tohoto plánu, se totiž může stát, že bude využívat své zdroje, aniž by se jí dařilo dosahovat změn, které si předsevzala.

Hlavním cílem monitoringu a evaluace by měla být podpora institucionální změny a sledování celého procesu, který se s ní pojí. Úspěšný monitoring a evaluace plánů genderové rovnosti tedy vede k prosazování institucionální změny. Zatímco monitoring zajišťuje, že se podnikají správné kroky, evaluace řeší otázku, zda se daří dosáhnout odpovídajících výsledků.

Jako pomocníka pro instituce, které se na monitoring a evaluaci připravují, jsme vytvořili speciální příručku a také e-školení. Příručka Jak na monitoring a evaluaci plánu genderové rovnosti obsahuje základní informace k tématu a také nástroj, který mohou instituce pro monitoring a evaluaci využít.

Připravujeme také e-learningový kurz na platformě Moodle. Jeho cílem je přiblížit smysl a kontext monitoringu a evaluace. Kurz představuje základní koncepty, které je potřeba  v této oblasti znát. Jeho součástí bude také příručka a nástroj pro monitoring a evaluaci.