K přečtení

Domů K přečtení


Na pohlaví záleží: Jak medicína soustředěná na muže ohrožuje zdraví žen a co s tím můžeme dělat

Lékařský model zaměřený na muže je v našich zdravotnických systémech tak zakořeněný, že si mnozí ani neuvědomují, že existuje. V dnešní době lékařského pokroku totiž většina z nás automaticky předpokládá, že pohlavní a genderové rozdíly jsou v lékařství brány v úvahu – nic však nemůže být dále od pravdy. Mezinárodně uznávaná odbornice na pohlavní a genderové aspekty medicíny a vedoucí studijního programu „Sex and Gender Emergency Medicine“ na lékařské fakultě Brownovy univerzity, Alyson J. McGregor, ve své knize právě na tento chybný předpoklad upozorňuje. „Sex Matters“ proto informuje ženy o jedinečnosti jejich těl, o výzvách, jimž v lékařském systému, zaměřeném na muže, čelí, i o krocích, které mohou ony samy podniknout.

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Kniha „Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?“ autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové, je příspěvkem do debaty o tom, zda má současné nastavení našeho právního řádu stejné dopady na ženy i muže. Původně to byli jen muži, kdo ovlivňoval obsah společenských i právních pravidel. Ženy nemohly volit ani studovat, a i poté, co tyto možnosti získaly, muži měli a často stále drží většinu rozhodovacích pozic, z kterých dále obsah práva vytvářejí. Jednotlivé texty v knize proto na konkrétních případech poukazují na to, jaké negativní důsledky může mít aktuální právní úprava i praxe na životy žen (nebo mužů, a to nejen těch, kteří nesplňují tradiční představu o své roli v rodině a společnosti). Kniha vyjde příští měsíc, už nyní si ji ale můžete objednat.