K přečtení

Domů K přečtení


Sway: Odhalování nevědomých předsudků

Experimenty ukázaly, že naše mozky dělí lidi podle rasy za méně než jednu desetinu sekundy, tedy asi 50 milisekund před určením pohlaví. Lidem tak po „rasovém zaškatulkování“ přidružujeme určité vlastnosti, aniž bychom je slyšeli promluvit. Otázku, zdali to znamená, že nevědomé předsudky jsou evolučně zabudovány do našich mozků, nebo zda vycházejí ze společenského uspořádání, si ve své knize pokládá behaviorální vědkyně Pragya Agarwal. Pomocí skutečných příběhů podložených vědeckými teoriemi a mezioborovým výzkumem odhaluje Pragya Agarwal vědu za naší „neúmyslnou“ předpojatostí vůči věku, pohlaví, rase, ale i leváctví. Pokud se chcete dozvědět víc o způsobu, jakým nevědomé předsudky ovlivňují naší komunikaci, rozhodování a vnímání světa, a zda s nimi můžeme něco udělat, zakupte si její knihu.