K přečtení v měsíci dubnu

Domů K přečtení v měsíci dubnu


Nadřazení: kniha o „vědeckém rasismu“

Celá staletí jsou dominantní společnosti přesvědčeny o své nadřazenosti. I mnozí vědci a vědkyně jsou často toho názoru, že rasa je biologicky determinována. A i dnes existují snahy vyvyšovat jisté rasy nad jiné.

Nová kniha britské populizátorky vědy Angely Saini Superior: The Return of Race Science: The Mad Science of Race and its Fatal Return se zabývá „vědeckým rasismem“ a na Amazonu je možné si ji rezervovat.

Lego nebo panenky?

Lego nebo panenky? Jsou mozky mužů a žen opravdu jiné? Ano, jsou, ale jenom proto, že to tak vidíme my. Gina Rippon, profesorka kognitivního neurozobrazování z Astonské univerzity v Birminghamu, patří k stále rostoucí skupině neurovědců, psychologů a expertů na gender, rozptýlených po celé planetě, která se usilovně snaží vymítit představy, že se mozky zásadně liší dle pohlaví.

Její nová kniha Gendered Brain předkládá další důkazy o tom, že biologie gender mozků nedeterminuje, že je to ryze společnost, která rozdíly v mozcích pohlaví sama určuje. Nejedná se o nový objev – Gina Rippon se odkazuje na studie vědkyň a vědců z 60. a 70. lete.