Kdo je ve výzkumu genderově podmíněného domácího násilí (ne)vyslyšen?

Domů Kdo je ve výzkumu genderově podmíněného domácího násilí (ne)vyslyšen?


Naše kolegyně Blanka Nyklová, která se dlouhodobě věnuje tématu domácího násilí a genderově podmíněného násilí se svými kolegy Danou Moree z Fakulty humanitních studií a Petrem Kubalou ze Sociologického ústavu AV ČR, publikovala studii k tématu etických problémů ve výzkumu genderově podmíněného domácího násilí. Studie nese název: Who Gets heard/hurt in Gender-Based Domestic Violence Research: Comparing Ethical Concerns in Three Qualitative Research Designs.

Konkrétně se studie věnuje otázkám, o kterých je třeba uvažovat ještě před začátkem výzkumu zaměřeného na přeživší genderově podmíněného násilí, pokud má být kvalitativní výzkum této problematiky metodologicky správný, a tedy etický. Etiku výzkumu je v této souvislosti třeba vnímat jako nezbytnou součást metodologických voleb při přípravě samotného výzkumu.

Zároveň je nutné si takové otázky položit, aby se zmírnila hrozba další újmy, kterou by mohl výzkum přeživším přivodit, a také proto, aby se zvýšil možný pozitivní dopad samotného výzkumu. Studie postupně porovnává výhody a možné nevýhody tří různých přístupů k výzkumu ze tří vybraných projektů. Jedná se o projekty, které využívají experimentální výzkum prostřednictvím postupů z divadla utlačovaných, smíšený explorativní výzkum a kvalitativní výzkum založený na rozhovorech s přeživšími.

Výsledky studie ukazují, že postupy, které nevedou přímo k posílení postavení přeživších, by měly být ve výzkumu zvažovány teprve v případě, že se jiné možnosti ukážou jako neúčinné. Směřování ke spíše tradičním metodám výzkumu totiž s sebou nese větší upozaďování pozitivního dopadu na přeživší.

Autorský tým studie také upozorňuje, že úvahy o etice výzkumu této problematiky musí být holistické, zaměřené na prevenci dalšího zraňování přeživších a že je třeba věnovat pozornost i sociálním souvislostem násilí a dopadu prezentace výsledků výzkumu.

Více o studii zde.