Meritokratické ideály ve vědě

Domů Meritokratické ideály ve vědě


Široká důvěra v meritokratické ideály, dle nichž postavení jedinců odráží jejich talent a píli, napomáhá ospravedlňovat přetrvávající nerovnosti a zneviditelňovat jejich strukturální kořeny. Meritokratické argumenty bývají také často mobilizovány v případě rezistencí vůči opatřením zaměřeným na podporu genderové rovnosti ve vědeckých institucích. Cílem tohoto setkání Pracovní skupiny pro změnu bude diskutovat vybrané kritiky meritokratického hlediska a účinné způsoby protiargumentace. Účast je otevřena všem.


KDY: 4. 12. 2018 | 14.00

KDE: Brno | Čechyňská 19 – budova Archeologického ústavu AV ČR a

REGISTRACE: https://1url.cz/zMi7h


KDY: 6. 12. 2018 |13.00

KDE: Praha | Jilská 1 – budova Sociologického ústavu AV ČR, místnost 207

REGISTRACE: https://1url.cz/1Mi7D