Komunita pro změnu až v Jeseníkách!

Domů Komunita pro změnu až v Jeseníkách!


Přednáška Rovné příležitosti ve vědě a výzkum pro výzkumný ústav Agrovýzkum Rapotín, kterou jsme dnes 9. 11- organizovaly v rámci činnosti naší Komunity pro změnu,  pokryla témata týkající se institucionální změny směrem k férovosti na všech rovinách od strukturálních a kulturních změn až po nevědomé předsudky a genderovou dimenzi v obsahu zemědělského výzkumu. V tématu genderové dimenze v zemědělském výzkumu jsme se inspirovaly zejména výstupy projektu GenderSMART, do kterého je zapojeno i naše Centrum.