Komunita pro změnu

Domů Komunita pro změnu


Komunita pro změnu (pod dřívějším názvem Pracovní skupina pro změnu) vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci. Vítáme v našich řadách i osoby ze soukromé praxe a podnikové sféry, či studující.


„Spolupráce s NKC nám přináší nový úhel pohledu a  mnoho užitečných a hlavně praktických poznatků v oblasti rovných příležitostí. Jsou vždy ochotní zodpovědět naše otázky i osobně se potkat a přispět svou zkušeností a podnětnými tipy.  Dalším zdrojem informací jsou jejich inspirující webové stránky s  kvalitně zpracovanou informační grafikou, které dobře cílí na propagaci jejich aktivit.“

HR tým Fyzikálního ústavu AV ČR


„Komunita pro změnu nám poskytla zatím nejlepší HR Award workshop.“

Zaměstnanci a zaměstnankyně MUNI 


„Naše Univerzita Hradec Králové je v procesu získání ocenění HR Award a v procesu postupných kroků k dalším zlepšením. NKC jsme oslovili na základě skvělých referencí ke spolupráci za účelem odborné konzultace v oblasti genderové problematiky. Oceňuji velmi aktivní přístup. Není zvykem, že Vám hned někdo poskytne konzultaci, rady, nápady a navrhuje další řešení. Těším se na spolupráci.“

Kateřina Vyleťalová, HR manažerka pro HR Award na Univerzitě Hradec Králové


Přejete si stát se členkou/členem Komunity pro změnu? Zapojte se!

Máte návrh na téma příštích setkání? Napište nám!