Komunita pro změnu

Komunita pro změnu (pod dřívějším názvem Pracovní skupina pro změnu) vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci. Vítáme v našich řadách i osoby ze soukromé praxe a podnikové sféry, či studující.


“Spolupráce s NKC nám přináší nový úhel pohledu a  mnoho užitečných a hlavně praktických poznatků v oblasti rovných příležitostí. Jsou vždy ochotní zodpovědět naše otázky i osobně se potkat a přispět svou zkušeností a podnětnými tipy.  Dalším zdrojem informací jsou jejich inspirující webové stránky s  kvalitně zpracovanou informační grafikou, které dobře cílí na propagaci jejich aktivit."

HR tým Fyzikálního ústavu AV ČR


“Komunita pro změnu nám poskytla zatím nejlepší HR Award workshop."

Zaměstnanci a zaměstnankyně MUNI 


Přejete si stát se členkou/členem Komunity pro změnu? Zapojte se!

Máte návrh na téma příštích setkání? Napište nám!

Zajímají vás naše akce? Držte krok s naším kalendářem!