Konference EUMENT-NET v Neapoli

Domů Konference EUMENT-NET v Neapoli


Evropská síť mentoringových programů EUMENT-NET a Katedra politologie na Neapolské univerzitě Fridricha II. vás zvou na mezinárodní konferenci „Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances, opportunities“, jejímž cílem je rozvinout diskusi o vlivu současných proměn akademického prostředí na možnosti žen a mužů rozvíjet vědecké kariéry a o možnostech řešení vyvstávajících problémů.

Konference se bude konat 16. a 17. září 2019 v Neapoli. 18. září bude následovat otevřené výroční zasedání sítě EUMENT-NET, na které jsou srdečně zváni všichni, kteří koordinují nebo plánují vytvořit mentoringové programy. Konference navazuje na cíl evropské politiky v oblasti výzkumu, kterým je vytvořit inkluzivní výzkumné prostředí tak, aby mohlo lépe reagovat na výzvy dnešního světa. Nedílnou součástí této politiky je i zavádění programů na podporu genderové rovnosti a obecně diverzity ve vědeckých institucích.

Cílovou skupinou konference jsou nejen výzkumnice a výzkumníci, ale také lidé v rozhodovacích pozicích a lidé, kteří se na vědeckých institucích věnují rozvoji personálních politik a podpoře profesního a kariérního rozvoje vědkyň a vědců, například prostřednictvím genderových akčních plánů či mentoringových programů. Pro posledně jmenované je konference jedinečnou příležitostí představit a diskutovat své projekty (například spojené s HR Excellence in Research Award) s kolegyněmi a kolegy ze zahraničí a to jak formou konferenčního příspěvku či posteru, tak i v rámci speciálních expert sessions.

Kateřina Cidlinská z Národního kontaktního centra – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR (NKC) a předsedkyně sítě  EUMENT-NET na konferenci promluví o mentoringu jako úspěšném nástroji prosazování genderové rovnosti a diverzity v akademické sféře.

Jako zvané mluvčí vystoupí vedoucí NKC  a Stálé poradní skupiny Rady EU (Standing Working Group on Gender in Research & Innovation) Marcela Linková, profesorka z holandské univerzity Radboud University Nijmegen Marieke van den Brink, která se dlouhodobě výzkumně věnuje hodnotícím procesům, zejména přijímacím řízením ve vědě, a profesorka Maria Bustelo Ruesta z Univerzity v Madridu, která působí také jako hodnotitelka evropských projektů zaměřených na plány genderové rovnosti v akademické sféře.

Uzávěrka abstraktů je 30. června 2019, uzávěrka přihlášek 31. srpna 2019. Registrovat se lze zde. Více o konferenci v anglickém jazyce zde.