Konzultace k Horizontu Evropa

Domů Konzultace k Horizontu Evropa


Koncem června tohoto roku otevřela Evropská komise dvě veřejné konzultace k novému rámcovému programu financování výzkumu Evropské unie Horizont Evropa, který nahradí současný program Horizont 2020. V řadě obsahových oblastí, na které se nový rámcový program zaměřuje, gender chybí úplně, nebo je zmíněn nedostatečně. Zároveň je třeba, aby byla genderová rovnost na úrovni týmů i v obsahu výzkumu zohledněna už v samotných navrhovaných projektech a hodnotících kritériích projektů. Nyní je příležitost dát Evropské komisi vědět, jaké jsou představy zainteresovaných subjektů a jednotlivců.

Mezi oblasti, kterým by se měl Horizont Evropa věnovat, patří na příklad výzkum zdraví, chudoby, bezpečí, průmyslu, inovací, životního prostředí, potravin a zdrojů. Nejde tedy „jen“ o pracovní podmínky vědkyň, jejich zapojení či podpora inovátorek. Zohlednění potřeb, zkušeností, perspektivy či fyziologických odlišností žen není ve výzkumu a vývoji vždy automatické, často se naopak (nepřiznaně) pracuje s muži (samčími jedinci) jako s normou a výstupy takových výzkumů se aplikují na celou populaci. Výsledkem mohou být nepřesné znalosti, horší kvalita života (obvykle žen), z toho vyplývající ekonomické ztráty a recyklace starých nebo nové formy nerovností. Z výsledků, které výzkum a vývoj financovaný z veřejných prostředků by ale měla těžit celá společnost, ženy i muži. Proto by měl program perspektivu genderu a pohlaví zohledňovat všude tam, kde studuje lidi nebo mají jeho výstupy dopad na životy lidí.  Navrhovaný rozpočet programu je momentálně 100 miliard Euro. Tuto skutečnost by měly reflektovat jak tematické oblasti, ve kterých jsou vypisovány výzvy k podávání výzkumných projektů, tak pravidla samotné účasti a způsob vyhodnocování projektů.

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je koordinátorem mezinárodního projektu GENDERACTION, který se mimo jiné zaměřuje na zachování a posílení tématu genderové rovnosti a genderu v obsahu znalosti v Horizontu Evropa.  Ke konzultaci, která se věnuje tematickým prioritám Horizontu Evropa, jsme vydaly stanovisko (v angličtině), které může pomoc zájemkyním a zájemcům o účast v konzultaci s orientací v problematice. Více informací o druhé konzultaci k implementačnímu programu Horizontu Evropa si můžete přečíst zde (v angličtině). V obou textech najdete odkazy na samotné konzultace.

Přidejte se k nám a řekněte, co si myslíte. Participovat může kdokoli. Veřejná konzultace k tematickým prioritám se uzavře 8. září 2019, veřejná konzultace k implementaci programu pak 15. září 2019.