Květnové perličky a špeky

Domů Květnové perličky a špeky


Univerzita v Oslo se rozhodla věnovat zvýšenou pozornost problematice sexuálního obtěžování. Zaměří se přitom na vzdělávání osob v manažerských pozicích a jejich schopnost zabývat se případy sexuálního obtěžování. Vznikne také skupina pro prevenci sexuálního obtěžování, která zreviduje procedury a návody, jak postupovat. Pozornost bude věnována i dalším preventivním opatřením a nástrojům.

 

Tentokrát moc nepotěšila Evropská komise. Její vize o evropském výzkumu a inovacích opomíjí téma genderové rovnosti i genderové dimenze výzkumu. „Ženy jsou ve výzkumu a inovacích stále v menšině a většina výzev, kterým EU dnes čelí, vychází z předsudků a společenských rolí,“ konstatovala Marcela Linková jako šéfka evropské poradní skupiny pro genderovou rovnost ve výzkumu a inovacích (SWGGRI). Budeme doufat, že se na téma nezapomene zejména v příštím rámcovém programu.