Aktuality ledna 2019

Domů Aktuality ledna 2019


Akademické dráhy 2018

V prosinci 2018 ukončilo NKC – gender a věda dvouletý projekt s názvem Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018) financovaný z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Uskutečnily jsme reprezentativní dotazníkové šetření, desítky rozhovorů a rešerší.

Nejzajímavější výsledky jsme v druhé polovině roku 2018 zveřejnily v blozích na serveru vedavyzkum.cz. Odborné zprávy z výzkumu, rešerše příkladů zahraniční praxe v oblasti genderové rovnosti a návrhy opatření na podporu rovnosti si nyní můžete stáhnout v PDF formátu.
· Akademici a akademičky 2018: zpráva z dotazníkového šetření (ke stažení v PDF)
· Akademici a akademičky 2018: zpráva z kvalitativní studie (ke stažení v PDF)
· Genderová rovnost ve vědě, výzkumu a vysokém školství: příklady praxe (ke stažení v PDF)
· Akademici a akademičky 2018: návrhy opatření (ke stažení v PDF)

Výzkum a publikace vznikly v rámci projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571.Projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.


NKC – gender a věda  partnerem ve dvou nových projektech H2020

NKC – gender a věda je od ledna 2019 nově zapojeno do projektu Gender Equality Academy (GE Academy) Horizontu 2020. Cílem projektu GE Academy je budování kapacit na prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech EU. GE Academy bude vyvíjet různé školící moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.) a na míru šité školicí materiály v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. NKC – gender a věda bude mít v tomto projektu na starosti vývoj a implementaci hodnocení potřeb institucionálních aktérů a bude dohlížet nad kvalitou projektu. V neposlední řadě bude v rámci ČR spolupracovat s výzkumnými a vysokoškolskými institucemi tak, aby jim výstupy a školící akce vyvinuté v rámci projektu byly co nejvíce k užitku.

Naše oddělení je nově rovněž součástí projektu Gender-SMART, jehož cílem je podporovat genderovou rovnost ve výzkumných institucích a grantových organizacích v oblasti zemědělství a vědách o živé přírodě. Tyto oblasti patří k těm nejvíce zatíženým genderovými předsudky. Cílem projektu sdružujícího devět organizací z osmi evropských zemí bude sestavit transformativní a na míru šité plány na odbourávání genderových nerovností ve výzkumu, prosazování procesů a systémů rozhodování podporující rovné příležitosti, zavádění genderových aspektů do grantových systémů, výzkumu a výuky. NKC – gender a věda bude mít v projektu na starosti vytvoření formativního plánu na monitoring a evaluaci, průběžný monitoring implementace plánu genderové rovnosti, proces zavádění strukturálních změn a hodnocení implementace projektu.


Vzdělávací politika do 2030

V pondělí 7. ledna 2019 se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. Dokument se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let. Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Institutu sociologických studií FSV UK. Více na webu MŠMT.


Vítání nové knihy o genderové nerovnosti v odměňování

Sociologický ústav AV ČR a Nesehnutí Vás srdečně zvou na vítání knihy Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech autorek Aleny Křížkové, Romany Markové Volejníčkové a Marty Vohlídalové.

Vítání proběhne 31. ledna od 17:00 hod v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Kniha je dostupná online a je možné si ji objednat zde.


Workshopy ve Vídni

Ve dnech 4. – 5. března a 7. –  8. března 2019 proběhnou ve Vídni dva workshopy týkající se prosazování genderové rovnosti. Podrobnosti a registrační formuláře na první workshop How to design, implement and follow-up a Gender Equality Plan najdete zde a na druhý Monitoring and Evaluation of Gender Equality Policies zde.

Víte o něčem zajímavém, o čem bychom měly psát v newsletteru? Napište nám na [email protected]