Perličky ledna 2019

Domů Perličky ledna 2019


Pozitivních zpráv není nikdy dost…


Posun ve vykazování dat VŠ pro MŠMT

Ve vykazování výročních zpráv o činnosti a hospodaření vysokých škol ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nastal velký posun. Nově budou jednotlivé fakulty, senáty aj. v souhrnných tabulkách uvádět věk i úvazky rozlišené podle pohlaví. Více na webu MŠMT. NKC – gender a věda takový posun vítá.

25. leden 2019 Den výzkumu zdraví žen v USA

Kongresu byl předložen návrh ustanovit den 25. ledna jako Den výzkumu zdraví žen. Podle Jan Schakovsky, jedné z předkladatelek, je nutné do výzkumu zahrnout rovným dílem ženy, jelikož jen takový výzkum vede ke kvalitnějším lékům. Ženy mají v současné době v biomedicínském výzkumu daleko menší zastoupení než muži.

Heyrovského ústav získal prestižní evropskou cenu v oblasti lidských zdrojů

Nedostatek kvalifikovaných sil na trhu práce se nevyhýbá ani oblasti vědy. Výzkumná pracoviště se kromě toho, jak udržet mladé talenty, potýkají také s tím, jak do České republiky nalákat zahraniční, renomované experty. Jednou z možností je získaní ocenění HR Excellence in Research Award, které potenciálním zaměstnancům garantuje profesionální, přátelské a na etice a transparentnosti založené pracovní prostředí. Heyrovského ústavu se jako prvnímu z pracovišť Akademie věd podařilo získat toto prestižní evropské ocenění. Více informací o ceně a Ústavu si můžete přečíst v článku na webu Věda a výzkum.