Letní perličky a špeky

Domů Letní perličky a špeky


V létě chválíme Ústav anglofonních literatur a kultur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který jako jeden z mála zástupců akademických institucí a jejich součástí informuje nejen o nepřípustnosti plagiátorství, ale především o nulové toleranci vůči jakékoli formě diskriminace jako „slovního, neverbálního nebo fyzického chování, které znevažuje nebo projevuje nepřátelství či averzi vůči jiné osobě z důvodu pohlaví, rasy, náboženství, národního původu, věku nebo zdravotního postižení.“ Studující či zaměstnanci/kyně, kteří zažili diskriminaci v jakékoli formě, včetně sexuálního obtěžování, jsou důrazně vyzýváni, aby se obrátili na některého z určených administrátorů/rek. „Zaručujeme jak důvěrné zacházení, tak včasný zásah proti diskriminačnímu jednání“, konstatuje se na webu. Na stránkách instituce je dále uveden přímo odkaz na určeného pracovníka a pracovnici. Tleskáme a doufáme, že se inspirují i další instituce!

A zas to sexuální obtěžování. Případům opakovaného sexuálního obtěžování na Anglo-americké univerzitě v Praze se v červenci začal věnovat server A2larm.cz. Redaktorky v něm na základě dodaných podkladů a rozhovorů se dvěma studentkami podrobně líčí manipulace, vytváření nepříjemného prostředí, nátlak a narážky, kterým byly vystaveny. První případy, upozorňující na vysoce problematické chování vůči jiným dvěma studentkám, byly již z roku 2013. Reakce školy se zdá být dosud velmi nešťastná: bagatelizace, zametání pod koberec, vyhrožování, popírání. Podrobnosti zde a zde.

V srpnu také přišla ze zahraničí zpráva o plánu maďarské vlády ukončit programy genderových studií, které nabízejí maďarské univerzity. Zahraniční média upozorňují, že jde o první evropskou vládu, která jednostranně zakazuje univerzitám vydávat titul v konkrétním oboru. Argumentem maďarské vlády pro zákaz je nízký počet studujících a špatné výsledky v zaměstnatelnosti jejich absolventů/tek. Ani pro jedno z těchto tvrzení ale vláda nepředložila žádný důkaz. Univerzity a akademické asociace napříč Evropou a v USA kontrují, že by univerzity měly zůstat nezávislé na politických, náboženských a ideologických zájmech. Vládní návrh nebyl konzultován s odpovědným akreditačním orgánem a univerzity, které programy genderových studií provozují, měly 24 hodin na reakci. Podrobnosti například v článcích sciencebussiness.net, express.co.uk, telegraph.co.uk, insiderhighered.com, hungarianfreepress.com. Reakce akademických kruhů například zde: RINGS, ATGender, ASA, ESA, konference GEHE2018, European Conference of Politics and Gender či síť univerzitních vyučujících. Nově připojila své vyjádření také Genderová expertní komora.