Lublaňská deklarace genderové rovnosti

Domů Lublaňská deklarace genderové rovnosti


Na konci listopadu představila v Bruselu slovinská ministryně pro vzdělání, vědu a sport Simona Kustec Lublaňskou deklaraci genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Deklaraci označila ministryně za jeden z úspěchů slovinského předsednictví v Radě EU. Dokument podpořilo 37 signatářů, kterými jsou členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU, země přistupující k EU a třetí země. Na přípravě deklarace se podílela Standing Working Group on Gender in Research and Innovation a do počátečních příprav textu byl zapojen i projekt GENDERACTION, který jsme koordinovali v letech 2017 až 2020.

Lublaňská deklarace se odkazuje na sdílené evropské hodnoty a vyzývá členské země EU a další státy k tomu, aby uznaly gender mainstreaming jako horizontální princip a spolupracovaly na posilování genderové rovnosti v šesti prioritních oblastech:

  • férové, otevřené, inkluzivní a genderově vyrovnané kariérní dráhy ve výzkumu
  • možnosti vzájemného vzdělávání
  • používání existujících a nově vyvinutých nástrojů, jako jsou plány genderové rovnosti, k usnadnění institucionální změny a odstranění institucionálních bariér
  • odstraňování genderově podmíněného násilí
  • aktivní monitoring a vyhodnocování genderové rovnosti
  • spolupráce ke zlepšení výsledků v oblasti genderové rovnosti v rámci evropského výzkumného prostoru a v dalších oblastech –  evropský vzdělávací prostor, kohezní politika, mezinárodní spolupráce

Text deklarace a více informací naleznete zde: https://bit.ly/3sEYHeI