Evropská střediska pro genderovou rovnost ve výzkumu

Dnes Kilden genderresearch.no zahájilo mapování evropských organizací, které se věnují genderové rovnosti ve výzkumu. Mapování ukazuje, jak tato centra přispívají k debatě a politice založené na znalostech v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropě.

“V dnešní Evropě existuje mnoho důvodů, proč musíme dbát na to, aby debata o genderu a rovnosti byla založena na vědeckých poznatcích," říká ředitelka centra Kilden Linda Marie Rustad. Jedním z nich je ohrožení konzervativní a pravicově populistickou ideologií, která se staví genderovému výzkumu na odpor. Reakcí na tyto antiliberální síly a konzervativní představy o genderu, je podle našeho názoru více spolupráce, více výzkumu a další diseminace výsledků.

NKC – gender a věda je jedním ze šesti evropských výzkumných center, které se genderovou rovností ve výzkumu zabývají. Více o naší práci i práci sesterských organizací naleznete ve zprávě Kilden zde.