Evropská střediska pro genderovou rovnost ve výzkumu

Domů Evropská střediska pro genderovou rovnost ve výzkumu


Dnes Kilden genderresearch.no zahájilo mapování evropských organizací, které se věnují genderové rovnosti ve výzkumu. Mapování ukazuje, jak tato centra přispívají k debatě a politice založené na znalostech v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropě.

„V dnešní Evropě existuje mnoho důvodů, proč musíme dbát na to, aby debata o genderu a rovnosti byla založena na vědeckých poznatcích,“ říká ředitelka centra Kilden Linda Marie Rustad. Jedním z nich je ohrožení konzervativní a pravicově populistickou ideologií, která se staví genderovému výzkumu na odpor. Reakcí na tyto antiliberální síly a konzervativní představy o genderu, je podle našeho názoru více spolupráce, více výzkumu a další diseminace výsledků.

NKC – gender a věda je jedním ze šesti evropských výzkumných center, které se genderovou rovností ve výzkumu zabývají. Více o naší práci i práci sesterských organizací naleznete ve zprávě Kilden zde.