Marcela Linková na European Research and Innovation Days

Domů Marcela Linková na European Research and Innovation Days


Již dnes začínají Evropské dny výzkumu a inovací, jež jsou každoroční stěžejní akcí Evropské komise pro výzkum a inovace. NKC – gender a věda má velkou radost, že bude součástí této diskuse, a to prostřednictvím naší vedoucí, Marcely Linkové, která zde dnes bude jako jediná reprezentovat Českou Republiku. 

„Práce není hotová. Navzdory určitému pokroku, který vidíme, stále existují problémy, jež musíme vyřešit: platová nerovnost, sexuální obtěžování, předsudky či dopad COVID-19 na publikační činnost lidí s pečovatelskými povinnostmi,“ říká Marcela Linková, která dnes vystoupí ve workshopu „Připravte se: Nová ERA pro rovnost.“ V něm se společně s Jean-Ericem Paquetem, generálním ředitelem direktorátu pro výzkum a inovace Evropské komise, a Curtem Ricem, rektorem Metropolitní univerzity v Oslu, zaměří na přínos plánů genderové rovnosti.

 

Evropské dny výzkumu a inovací spojují tvůrce politik, výzkumnou komunitu, podnikatelský sektor a veřejnost, aby diskutovali a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letos se jedná o plně virtuální událost, která vám tak bude ještě blíž. Těšit se můžete na témata jako je řešení klimatické krize či budování digitálního světa, který bude fungovat pro všechny,