Marcela Linková v čele SPS ERAC

Domů Marcela Linková v čele SPS ERAC


18. října 2017 byla Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, zvolena do čela Stálé pracovní skupiny ERAC pro gender v oblasti výzkumu a inovací. ERAC poskytuje Radě, Komisi a členským státům poradenství v otázkách výzkumu a inovací, které souvisejí s rozvojem Evropského výzkumného prostoru. Stálá pracovní skupina navazuje na činnost Helsinské skupiny pro gender, výzkum a inovace. Místopředsedou SPS ERAC byl zvolen Benjamin Monnoye belgického Řediteství pro výzkum.