Mezinárodní aktivity NKC

Domů Mezinárodní aktivity NKC


NKC – gender a věda představilo své evropské aktivity na 20. konferenci CZEDER

Dne 14. 3. 2023 se v Praze konal již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER. Letos poprvé se v rámci konference konala také výstava evropských projektů financovaných v Horizontu 2020 a Horizontu Evropa. NKC – gender a věda zde představilo své projekty GENDERACTION (H2020, 2017–2021) a návazný GENDERACTIONplus (Horizont Evropa, 2022–2025). Cílem obou projektů je přispívat k posílení genderové rovnosti v evropském výzkumném prostoru. Současný projekt GENDERACTIONplus sdružuje národní úřady z členských států a národní grantové agentury. Zaměřuje se na oblasti intersekcionality a inkluzivity, genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, genderové dimenze ve výzkumu, monitoringu genderové rovnosti v ERA a na prosazování institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti.

Konference Ending Gender-based Violence in Academia v reportu o genderové rovnosti v EU

V aktuálním reportu Evropské komise o genderové rovnosti v rámci EU má své místo i naše konference Ending Gender-based Violence in Academia. Tu jsme pořádali loni v rámci českého předsednictví v Radě EU. Máme radost, že se konferenci dostalo pozornosti v této publikaci, která shrnuje aktivity zaměřené na genderovou rovnost v zemích EU.

Report je ke stažení zde: https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/annual_report_GE_2023_web_EN_0.pdf.