Mezinárodní projekt Gender-SMART končí. Přinesl postupy k prosazování rovnosti v zemědělských a přírodních vědách

Domů Mezinárodní projekt Gender-SMART končí. Přinesl postupy k prosazování rovnosti v zemědělských a přírodních vědách


Devět evropských partnerů projektu Gender-SMART zhodnotilo 19. října 2022 na závěrečné konferenci v Bruselu čtyři roky spolupráce a podělilo se o své zkušenosti a osvědčené postupy při prosazování rovnosti žen a mužů v oblasti zemědělských a přírodních věd. Zvláštní pozornost byla věnována mladým lidem, otázkám začleňování v digitálním věku, a to u příležitosti Evropského roku věnovaného právě mladým.

NKC bylo jedním z partnerů projektu a poskytovalo svou expetýzu v oblasti hodnocení plánů genderové rovnosti. Vedoucí NKC Marcela Linková na závěrečné konferenci ve svém úvodním projevu poukázala na to, že plány genderové rovnosti jsou hlavním nástrojem k prosazování institucionálních změn směrem k rovnosti. Jako klíčový prvek při prosazování rovnosti zmínila hledisko intersekcionality, tedy zohledňování různých společneksých proměnných, které mohou znevýhodňovat jednotlivé skupiny osob. V této souvislosti zmínila i celospolečnské problémy jako jsou zločiny z nenávisti páchané na LGBTQ+ lidech i krize jako jsou panedmie COVID-19 a válka na Ukrajině. To vše dokládá význam spolupráce mezi evropskými partnery a také podtrhuje význam intersekcionálního hlediska při hledání řešení a práci ve vědě a výzkumu.

Katarína Slezáková pak na konferenci představila analýzu plánů genderové rovnosti, která v rámci projektů probíhala. Tato analýzy, kterou zpracovala z pohledu hodnocení Evropské komise, je klíčovým podkladem pro partnery projektu, kteří mohou z analýzy zjistit, na co se zaměřit při naplňování svých plánů a co zlepšit, aby splňovali požadavky EU. Právě na to se totiž bude zaměřovat Evropská komise při svých náhodných kontrolách příjemců podpory z programu Horizont Evropa. Analýzy tak pro partnery z GenderSMART představuje výraznou podporu.

V průběhu čtyřletého projektu GenderSAMART sedm institucí s podporou dvou technických partnerů s odbornými znalostmi v oblasti řízení změn a hodnocení provádělo plány genderové rovnosti se zaměřením na čtyři společná témata:

  • Budování firemní kultury pro větší genderovou rovnost
  • Vypracování podpůrných opatření na podporu rovnosti v kariéře
  • Zvýšení zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích funkích
  • Začlenění genderového hlediska do zaměření a obsahu výzkumu a výuky

NKC jako technický partner provádí externí monitoring a hodnocení naplňování plánů genderové rovnosti a aktuálně pracuje na finálním vyhodnocení. Výsledky práce NKC v této oblasti už využil a dále rozvedl projekt Casper. Výstupy NKC mohou sloužit také samotné Evropské komisi a NKC s nimi bude pracovat i v budoucnu v projektu STRATIN+. V rámci tohoto projektu v roce 2023 plánuje NKC vytvořit metodiku hodnocení dopadů politik genderové rovnosti.

Více o projektu GenderSMART zde