Míříme na EU Research and Innovation Days

Domů Míříme na EU Research and Innovation Days


V Bruselu zítra začínají Evropské dny výzkumu a inovací, kde se bude diskutovat budoucí rámcový program, Horizont Evropa. NKC má velkou radost, že bude součástí této diskuse. Marcela Linková vystoupí na strategické sekci Think Gender, Think Different, která se zaměří na to, jak se do dalšího programu promítne povinnost zahrnout analýzy na základě pohlaví a genderu do výzkumu a inovací.

Hledáme ambiciózní řešení, která budou mít skutečný dopad na životy všech, žen i mužů. V oblasti zdraví, bezpečnosti, digitalizace, klimatu, všude potřebujeme vědět, jak fenomény, které zkoumáme, dopadají na různé skupiny žen a mužů různě. Nejde dělat výzkum, kdy si za pár let řekneme, jééé, my tohle u žen vlastně neumíme léčit nebo pro ženy tohle technologické řešení nefunguje, protože jsme to testovali jen na mužích. Evropa by takový polovičatý výzkum neměla vůbec financovat. Více informací naleznete zde.