Nevýzkumné úkoly brzdí kariérní růst akademiček

Domů Nevýzkumné úkoly brzdí kariérní růst akademiček


Podle výzkumu, který oslovil 2 495 akademiků a 2 374 akademiček z oblastí přírodních a technických věd ze 43 institucí Velké Británie, udávají ženy, že tráví víc času výukou a prací pro širokou veřejnost a méně výzkumem, než jejich kolegové. Genderový rozdíl byl sice malý, ale statisticky významný, a to i při kontrole faktorů, jako je věk, seniorita a typ pracovní smlouvy.


„Výsledky rezonují s předchozími výzkumy, které zjistily, že výuka a nevýzkumné administrativní aktivity mají větší vliv na profesní rozvoj akademiček než akademiků,“ konstatuje Elizabeth Pollitzer, ředitelka neziskové organizace Portia, která se zabývá genderovou rovností ve vědě. A dodává: „Pokud muži tráví víc času výzkumem, může to zlepšovat jejich profesní vyhlídky, když je produktivita v této oblasti brána jako základ vědecké excelence. Mohlo by to také z části vysvětlit , proč mnoho bibliometrických studií přichází se zjištěním, že ženy mají nižší publikační produktivitu než muži.“

Navazující rozhovory s akademiky a akademičkami pak zjistily významné rozdíly v tom, jak muži a ženy vnímají to, kolik podpory a povzbuzení se jim dostává. Ženy udávaly, že muži mají lepší přístup než ony k aktivitám spojeným s osobním rozvojem, jako je například mentoring, a že muži dostávají víc pozvánek na konference.

Muži u sebe toto zvýhodnění nijak nepociťovali. Téměř polovina oslovených mužů (47,3 %) věří, že jim jejich gender neusnadní získání vyššího postu, jen 23 % žen s nimi ale souhlasí. 59,7 % mužů dále udalo, že byli povzbuzeni nebo vyzváni k tomu, aby se hlásili o povýšení, mezi ženami stejnou zkušenost mělo 48,8 % žen. Ještě větší znevýhodnění udávaly akademičky z etnických minorit.

Celý článek Teaching load could put female scientists at career disadvantage je k přečtení na stránkách časopisu Nature.