Webinář: Genderové aspekty Horizontu Evropa

Domů Webinář: Genderové aspekty Horizontu Evropa


Marcela Linková, Timea Crofony, a Pavla Araudo ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR přednesou 13/05 prezentaci k genderovým aspektům programu Horizont Evropa. Ten od letoška přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti, které se týkají zejména vypracování a zavádění plánů genderové rovnosti ve veřejných výzkumných a vzdělávacích institucích, a také hlubšího zohlednění genderové dimenze v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti pro předkladatele projektů do programu Horizontu Evropa počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022.

Seminář se bude věnovat zakotvenosti genderové rovnosti v novém Evropském výzkumném prostoru a posílení tématu genderové rovnosti jako průřezového tématu spolu s intersekcionalitou (proti genderovým a sociálním nerovnostem, proti předsudkům a bariérám). V detailu zde budou probrány právě plány genderové rovnosti v institucích, genderová dimenze výzkumu a výuky a – nejen finanční – podpora ze strany Evropské komise a NKC – gender a věda institucím v ČR.