NKC a rezistence k rezistencím

Domů NKC a rezistence k rezistencím


Dne 24.8. NKC – gender a věda v rámci aktivit Komunity pro změnu uspořádalo online workshop s názvem „Rezistence ke změně: Změna rezistencí!“ Setkání bylo zaměřené na práci s rezistencemi, se kterými se můžeme setkat při prosazování strukturální změny směrem k genderové rovnosti v institucích.

Lektorkami byly zahraniční vědkyně a expertky na problematiku rovnosti ve vědě Anita Thaler a Jennifer Dahmen-Adkins. Workshopu se zúčastnily osoby z veřejné správy, z univerzit, výzkumných organizací i začínající vědkyně. Téma je vysoce aktuální: nový evropský projekt Horizont Evropa přichází s povinností pro žadatelské instituce mít implementované plány genderové rovnosti. Jak víme ze zkušeností v zahraničí, jejich zavádění může přinést překážky a rezistence, se kterými je nutné pracovat. Sdílení dobré praxe k překonávání bariér implementace tak bylo nedílnou součástí workshopu.

Jedním z hlavních cílů Komunity pro změnu je síťování a vzájemné předávání zkušeností – jak v České republice, tak s kolegyněmi a kolegy ze zahraničí. Workshopy a další setkání jsou tak skvělou příležitostí, jak tento cíl realizovat