NKC – gender a věda uspořádalo konferenci o genderové rovnosti a inkluzivitě v Evropském výzkumném prostoru

Domů NKC – gender a věda uspořádalo konferenci o genderové rovnosti a inkluzivitě v Evropském výzkumném prostoru


Letošní Mezinárodní den dívek a žen ve vědě oslavilo NKC – gender a věda i na konferenci ERA of Inclusive Gender Equality, kterou uspořádalo v rámi námi koordinovaného projektu GENDERACTIONplus ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu GENDERACTIONplus pod záštitou belgického předsednictví Rady EU.

Cílem konference bylo diskutovat budoucí priority v oblasti inkluzivní genderové rovnosti pro politickou agendu Evropského výzkumného prostoru (ERA) na roky 2025 a 2027, a zahájit diskuse směřující k dalšímu rámcovému programu.

Podkladem pro tyto diskuse byly srovnávací studie vypracované projektem GENDERACTIONplus v oblasti veřejných politik výzkumu a inovací specificky z hlediska intersekcionality a inkluzivity, genderově podmíněného násilí, genderové dimenze ve výzkumu a inovacích a monitorování a evaluace plánů genderové rovnosti na národní úrovni, které jsou základem pozičního dokumentu vypracovaného právě pro účely diskusí během konference.

Kromě zástupců a zástupkyň národních úřadů, ministerstev a grantových agentur, které jsou součástí projektu GENDERACTIONplus, na konferenci vystoupil například Sergej Možina, spolupředseda ERA Fóra, který upozornil na vysokou podporu priority genderové rovnosti mezi členskými státy při současných jednáních o politické agendě ERA na období 2025 až 2027, Anne Pepin z genderového sektoru Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, která upozornila na plánované spuštění kontrol dodržování právních ustanovení týkajících se plánů genderové rovnosti v Horizontu Evropa nebo profesorka Genevieve Almouzni, předsedkyně Pracovní skupiny Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) pro gender a diverzitu, která hovořila o opatřeních zavedených ERC na řešení genderových předsudků při hodnocení výzkumu. Toto téma rezonovalo i s profesorkou Silvií Penati, vědeckou vedoucí nově založené pracovní skupiny TIER pro inkluzivní hodnocení výzkumu v rámci Koalice pro pokrok v hodnocení výzkumu (Coalition for Avancing Research Assessment, CoARA).


Záznam z konference je k dispozici na YouTube kanále projektu GENDERACTIONplus zde.
Tiskovou zprávu z konference najdete zde.