NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE

Domů NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE


V březnu svoji činnost zahájil nový evropských projekt GenderSAFE. NKC – gender a věda je součástí konsorcia osmi institucí, jejichž úkolem je v následujících třech letech podpořit úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru, a přispět tak k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství.

Projekt navazuje na projekt UniSAFE a konkrétně bude mít za úkol vytvořit evropský kodex chování na základě přístupu nulové tolerance vůči genderově podmíněnému násilí ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu a rozšířit teoretické a koncepční chápání problematiky GPN a přístupu nulové tolerance. V rámci projektu budou též poskytována školení s cílem zajistit, aby instituce byly schopny účinně řešit problematiku GPN, se zvláštním zřetelem na země a instituce, které v současné době politiky a opatření ještě nemají nebo jsou v úplném začátku.