NKC na Týdnu vědy a techniky

Domů NKC na Týdnu vědy a techniky


Dlouholetou spolupráci NKC – gender a věda s Týdnem vědy a techniky nepřerušila ani pandemie COVID-19, a v úterý 3. listopadu tak v rámci nejslavnějšího českého vědeckého festivalu proběhla online diskuse s názvem Soukromý život žen v dobách koronaviru. Akce přilákala na sedm desítek účastnic a účastníků z celé České republiky.

Letošním tématem TVT je boj pracovišť Akademie věd s koronavirem. Oddělení Sociologického ústavu AV ČR, NKC – gender a věda a Gender a sociologie, se tak rozhodla veřejnost seznámit s výzkumy, kterým se v posledních měsících věnovaly jeho členky, Radka Dudová, Lenka Formánková a Blanka Nyklová s kolegyní z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Danou Moree. Ty sledujícím představily svou práci, která se týkala například toho, jak se v dobách koronaviru proměnila péče o blízké, situace samoživitelek, domácího násilí a porodní péče.

Diskutované proměny se dotkly mnoha zajímavých a mnohdy znepokojivých skutečností, které do života žen, ale i některých mužů, koronavirová krize přinesla. Mezi nimi byl například významný nárůst násilí páchaného na ženách a odhalení Blanky Nyklové a Dany Moree, že systém pomoci obětem domácího násilí v Česku není sjednocen a řešení násilných situací tak velmi záleží na osobách, které se danému případu věnují.

Dále se panelistky v čele s Radkou Dudovou dotkly finančího dopadu na nejchudší obyvatelstvo, které tvoří především ženy, ale i na tlak, kterým ženy ve feminizovaných profesích musely a musejí čelit. Tomuto tlaku se dostalo mediální pozornosti a zaměstnankyně v nejvíce zasažených odvětvích, jako je zdravotnictví či služby, byly nejednou označovány za hrdinky. Jedna z diskutujících, Lenka Formánková, vyjádřila v tomto ohledu přání, aby tato pozornost zlepšila vnímání i finanční ohodnocení těchto profesí.

Akci moderovanou filosofem Filipem Vostalem můžete sledovat ze záznamu na našem YouTube kanále.