NKC vydává příručku, která shrnuje právní aspekty genderově podmíněného násilí na vysokých školách

Domů NKC vydává příručku, která shrnuje právní aspekty genderově podmíněného násilí na vysokých školách


Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků. Proto NKC ve spolupráci s odbornicí Šárkou Homfray připravilo příručku, která shrnuje právní aspekty této problematiky a může tak sloužit jako hodnotný podpůrný materiál pro ombudsosoby a další pověřené řešením této problematiky v akademickém prostředí.


V současné době začíná v České republice růst povědomí o výskytu genderově podmíněného násilí ve vysokoškolském prostředí a nepřijatelnosti takového chování mezi studujícími i pracovníky a pracovnicemi vysokých škol. Vysoké školy hledají způsoby, jak řešit genderově podmíněného násilí a vytvářet bezpečné prostředí, v němž se mohou lidé vzdělávat a vědecky působit.


Cílem této příručky je přispět k hledání řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Příručka nabízí vysvětlení právního rámce této problematiky, který může osobám odpovědným za tuto agendu přinést konkrétní nástroje k vytváření bezpečného prostředí na vysokých školách. Vedle základní právní analýzy zároveň osvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy právních norem, obsahuje přehled využitelných právních nástrojů a upozorňuje na nedostatky v právní úpravě.


Pro nastavení komplexního systému řešení genderově podmíněného násilí je vhodné použít přístup založený na tzv. 7P. Institucionální opatření mohou přispívat k více než jednomu P a hranice mezi nimi není vždy jednoznačná, nicméně v souhrnu nabízejí komplexní pohled na řešení genderově podmíněného násilí.

Příručka je k dispozici ke stažení zde