Noc vědců a vědkyň – online s Lucií Vidovićovou!

Domů Noc vědců a vědkyň – online s Lucií Vidovićovou!


Online přednáška a diskuze na téma:
Čas životního běhu mužů a žen v zrcadle stárnutí

 

Jako již tradičně, i tento rok se NKC připojí k renomované popularizačně vědecké akci Noc vědců a vědkyň, která proběhne 24. 9. 2021.

Jejím letošním tématem je ČAS, v rámci kterého budeme reflektovat zejména genderovou dimenzi. Naše pozvání k online přednášce a diskuzi přijala Mgr. Lucie Vidovićová, PhD.

 

             KDY:      24. 9. 2021 v 18:00

             KDE:      ONLINE na ZOOMu

             LINK:     bez registrace, stačí kliknout ZDE a připojit se

Stárnutí, jako proces začínající narozením, není nic jiného než biologická a sociální nadstavba plynutí času. Přesto, nebo možná právě proto, je čas významnou veličinou, která spoluurčuje stárnutí jako zkušenost mužů a žen v různých sociálních kontextech. V úvodní přednášce a následné rozpravě s publikem se zaměřím na dva dílčí koncepty z této studnice témat. Tím první je otázka věkových norem jako genderovaného jízdního řádu života „na čas“. V druhé části pak představím výběr z předběžných výsledků projektu GENPATH „Genderové cesty exkluze v sociálních vztazích ve stáří pohledem životní dráhy“, který se zaměřil na „čas vztahů“, a jeho kořeny.
n
Lucie Vidovićová je socioložka a výzkumnice působící na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity. Jejím dlouhodobým výzkumným zájmem je sociologie stárnutí, věková diskriminace, postoje ke stárnutí, aktivní stárnutí a age-mainstreaming. Spolupracovala na národních i Evropských srovnávacích výzkumech (např. ActivAge; DIALOG – PPA; Obraz seniorů v médiích; Stárnutí v rámcových výukových programech). Jako konzultantka se účastní implementačních projektů z oblasti sociálně-zdravotní politiky.