Nová kniha: Gender and Neoliberalism in Czech Academia

Domů Nová kniha: Gender and Neoliberalism in Czech Academia


Vyšla e-kniha editorek Marty Vohlídalové a Marcely Linkové, která se věnuje genderovým dopadům neoliberálně inspirovaných reforem v českém akademickém prostředí. Kniha míří primárně na zahraniční odborné publikum a věnuje se tématům, jako je například konstrukce excelence, proměny systému výzkumu a vývoje a vysokého školství v ČR, srovnání akademické dráhy před rokem 1989 a po roce 1989, akademická mobilita či důvody ukončování akademické kariéry v ČR. Kniha je k dostání na webu kosmas.cz

PŘEDMLUVA KE STAŽENÍ