Nová pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Domů Nová pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace


V září byla ustavena Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jejím cílem je vytvořit metodická doporučení pro poskytovatele podpory na vědu, výzkum a inovace a vedení výzkumných organizací. Pracovní skupina bude také vytvářet podněty pro Radu k přijímání opatření, jež by vedla k odstraňování bariér pro osoby pracující ve výzkumu.

Pracovní skupinu vede členka Rady Rut Bízková. Mezi aktuálními tématy, kterým se skupina věnuje, je například financování služeb péče v rámci účelové podpory či podpora vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v expertních a hodnotících orgánech VaVaI. Pracovní skupina vypracovala a schválila dokument pro instituce, který se týká vypisování zakázek na genderové audity. Od příštího roku se bude skupina setkávat jednou za dva měsíce a plánuje se zaměřit například na nastavení sociálního systému ve vztahu k začínajícím vědkyním a vědcům a na řetězení pracovních úvazků na neurčito.

NKC poskytuje skupině odbornou podporu v rámci projektu STRATIN, který financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.