Novinky z Evropy 2: GE Academy

Domů Novinky z Evropy 2: GE Academy


V lednu jsme vás informovaly o dění na dvou ze čtyř evropských projektů – Gender-SMART a GENDERACTION, – na kterých spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy ze zahraničí. Dnes vám přinášíme aktuální informace o projektu GE Academy, do kterého jsme zapojeny od roku 2019. 

Účelem projektu Gender Equality Academy je vytvořit a realizovat sérii vzdělávacích aktivit zaměřených na genderovou rovnost ve výzkumu a vysokém školství.

Původním záměrem projektu GE Acadamy, jenž cílí na osoby působící v HR, genderové expertky či experty, management organizací, vysokoškolské vyučující nebo výzkumníky a výzkumnice, bylo nabídnout velmi široké portfolio vzdělávacích formátů. „Z důvodů probíhající pandemie se většina těchto edukativních aktivit přesunula do online prostředí,“ říká členka NKC zapojená do GE Academy, Jana Dvořáčková.

Od září tak proběhlo celkem šestnáct online akcí – od standardních webinářů po několikadenní vzdělávací tréninky umožňující aktivní zapojení účastnic a účastníků. „Nabídka témat byla velmi pestrá,“ říká Dvořáčková. „Několik tréninků se věnovalo organizačním plánům genderové rovnosti a jejich implementaci – zásadám pro sestavení těchto plánů, praktikám facilitace uskutečňovaných změn a participatorním metodám,“  dodává. Specifická pozornost byla podle ní také věnována vypořádávání se s rezistencemi uvnitř organizace, které prosazování jednotlivých kroků mnohdy provázejí.

Další část webinářů a tréninků se soustředila na vybrané organizační procesy a aspekty, např. na genderové předsudky v oblasti náboru a kariérního růstu, slaďování pracovního a osobního života nebo genderově citlivé vedení organizací. Představeny byly také tréninky zaměřené na obsah výuky a integraci genderové dimenze do vysokoškolských kurikul a do učiva STEM oborů. Část webinářů proběhla ve spolupráci se sesterskými projekty. Spolu s konsorciem projektu Gearing Roles se GE Academy soustředila na téma specifických výzev, s nimiž může být při prosazování genderové rovnosti konfrontováno vedení, s konsorcii projektů ETHNA System a GEECCO se věnovala tématu genderové rovnosti v kontextu perspektiv odpovědného výzkumu a inovací. Jednou z posledních akcí byl kulatý stůl na téma zapojení mužů do aktivit na podporu genderové rovnosti.

Program plánovaných aktivit je průběžně zveřejňován na tomto odkazu. Záznamy webinářů je možno zhlédnout zde.