Novinky ze světa

Domů Novinky ze světa


Přijímání osob ze zahraničí do výzkumu podporuje genderovou rovnost

Výzkumný tým ze Statistics Norway se zabýval tím, jestli a jaký má na genderovou rovnost ve výzkumu vliv zaměstnávání vědců a vědkyň ze zahraničí. Oproti jejich očekávání se ukázalo, že příchod lidí ze zahraniční pomohl k tomu, aby byla ve výzkumu větší genderová vyváženost.

Tým Kaji Wendt zjistil, že existuje spojitost mezi tím, že mají výzkumné týmy mezinárodní složení,  a rostoucím zastoupením žen ve vyšších akademických funkcích. Zkoumali léta 2007 až 2018. V roce 2018 působilo na norských univerzitách, vysokých školách, výzkumných institucích přes 30 000 výzkumníků a výzkumnic. Více než 10 000 z nich mělo zahraniční původ.

„Kromě celkového počtu jsme se zaměřili na vývoj v různých oborech. V rámci každého oboru jsme se podívali na vývoj počtu nových „norských“ profesorů a počtu nových „zahraničních“ profesorů, a to jak u žen, tak u mužů v daných obdobích,“ uvedla pro server https://kifinfo.no/ vedoucí týmu Kaja Wendt. Ve většině z analyzovaných vědeckých oborů pomohlo přijímání osob ze zahraničí k tomu, aby v nich byla větší genderová vyváženost.

Celý rozhovor s Kajou Wendt si můžete přečíst zde: https://kifinfo.no/en/2022/12/foreign-researchers-improve-gender-balance.

Výzkumný článek je dostupný zde: https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-022-04365-y.

Férové rozdělování grantů pro australské výzkumníky a výzkumnice ve zdravotnictví

Australská Národní rada pro zdravotnický a lékařský výzkum (NHMRC) si v rámci řešení nerovnosti mezi muži a ženami, která panuje ve financování výzkumu, stanovila od letošního roku cíle pro to, aby z grantů určených vedoucím výzkumným pracovníkům (Investigator Grants) udělovala stejný počet grantů ženám i mužům.

Grantový program pro výzkumné pracovníky je největším finančním programem NHMRC a představuje významnou investici do australských pracovníků ve zdravotnictví a lékařském výzkumu. Granty poskytují pětileté stipendium a podporu výzkumu pro vynikající výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich vědecké dráhy.

Celý článek si můžete přečíst zde: https://www.womenmeanbusiness.com/2022/10/working-towards-gender-equity-in-health-medical-research-in-australia/.