Nový článek Marty Vohlídalové

Domů Nový článek Marty Vohlídalové


Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem 1989 a po něm popisuje nový článek Marty Vohlídalové, který je zdarma přístupný na webu Sociologického časopisu.