Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

Domů Nový e-learning k plánům genderové rovnosti


Již více než 20 let poskytujeme podporu českým vysokým školám a vědecké komunitě. V rámci této činnosti jsme nově spustili e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci.

Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá.

Každý modul se skládá z videoprezentace a písemného podkladu, které jsou k dispozici ke stažení. Písemný podklad doplňuje a rozšiřuje informace obsažené ve videoprezentaci, nabízí také další zdroje a odkazy. Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro absolvování kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který se skládá ze tří otázek.

Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

 •         Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace
 •         Situace v české vědě a vysokém školství
 •         Gender v Horizontu Evropa
 •         Základní koncepty a pojmy
 •         Plán genderové rovnosti
 •         Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, následuje test, který je třeba absolvovat pro získání certifikátu. Minimální úspěšnost pro složení výstupního testu je 80 %  a je možné jej absolvovat třikrát.

V letošním roce připravíme druhý stupeň  kurzu, který bude zahrnovat detailní zpracování doporučených oblastí plánu genderové rovnosti:

 •         Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 •         Genderová vyváženost na vedoucích a řídicích pozicích
 •         Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 •         Genderová dimenze v obsahu výuky a výzkumu
 •         Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Během letošního roku přibudou také moduly k tvorbě genderového auditu a k genderové dimenzi v obsahu výzkumu a inovací.

Do kurzu zveme zájemce a zájemkyně o téma genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. Věříme, že tento kurz bude užitečný pro všechny, kteří chtějí pracovat na férovějších podmínkách vě vědě pro všechny.

Bližší informace o plánech genderové rovnosti a  přihlášení ke kurzu naleznete zde.