O čem se psalo v březnu 2018

Domů O čem se psalo v březnu 2018


Stejný kurz, jiné hodnocení

Už si asi budeme muset začít zvykat na to, že čím dál víc výzkumů potvrzuje, že naše hodnocení ovlivňují stereotypní představy o ženách a mužích a že z toho ženy nevycházejí lépe. Výzkum, o kterém píše server Inside Higher Education, se zaměřil na to, jak studující na vysokých školách hodnotí předměty, které absolvovali. U žen se v hodnocení podstatně častěji objevily komentáře, které se týkají vzhledu a osobnosti, vyučující byly označovány jako učitelky, muži byli naopak zmiňováni převážně jako profesoři. Podle výzkumného týmu by měly univerzity toto brát v potaz a snažit se hledat jiná měřítka efektivity, zejména pokud tato hodnocení vstupují do institucionálního hodnocení dané osoby a mají vliv na její profesní postup.


Proč STEM ztrácí LBGQ osoby?

Z oblasti přírodních a technických věd se nevytrácí pouze ženy. Nová studie zjistila, že je ve zvýšené míře opouštějí také osoby s jinou než heterosexuální orientací (lesby, gayové, bisexuální a queer osoby). Zdá se totiž, že se LBGQ lidé koncentrují spíše v oblastech, kde mohou být více otevření ohledně své orientace. Typicky se jedná o obory, kde je více žen, jako je například biologie. Podrobnosti v článku na serveru sciencemag.org.


Když se řekne lídr. Představíte si ženu?

Koho namalujete, když se po vás chce obrázek efektivního lídra? Jak muži, tak ženy namalovali skoro vždy muže. Podobné testy se v oblasti studií organizací používají vcelku běžně pro detekování nevědomých předsudků, které máme o schopnostech žen a mužů. Opakovaně ukazují, že je pro ženu podstatně těžší být vnímána jako někdo, kdo by měl stoupat po kariérním žebříčku výš a zastávat vedoucí pozici. A potvrzují to i dodatečné studie: jako lídři byli vnímáni muži, kteří přicházeli s novými nápady častěji než muži, kteří byli spíš kritičtí. Ženám nic z toho nepomohlo. Podrobnosti na webu nytimes.com.


Děti malují víc vědkyň než před půl stoletím

U testů s kreslením ještě zůstaneme. Tentokrát ovšem přinášíme pozitivní zprávu. Téměř jedno ze tří dětí při zadání „draw a scientist“ nakreslí vědkyni. V 70. letech byl poměr zcela jiný: vědkyni namalovalo méně než jedno ze sta dětí. Muži nicméně stále dominují. Podrobnosti na serveru bbc.com.


Sankce za dobré výsledky?

Výsledky, které měli mužští absolventi na vysoké škole, je nijak neomezují při hledání zaměstnání. Ženy s nadprůměrnými výsledky jsou oproti ženám s průměrnými známkami znevýhodněny. Excelentní absolventi byli úspěšní dvakrát častěji než absolventky se stejnými výsledky, v oblasti výzkumu a vývoje byli tito muži úspěšnější třikrát víc než jejich stejně kvalitní kolegyně. Podrobnosti v článku Punishing Women for Being Smart.


 Ženy a muži v IT

Jen 17 % z téměř 8 miliónů osob pracujících jako specialisté v IT v Evropě jsou ženy. V ČR na kariéru v IT aspiruje 6 % 15letých chlapců a jen 0,4 % stejně starých dívek. Průměr EU je 6,1 % v případě chlapců a 0,6 % dívek. Evropský institut pro genderovou rovnost mapoval také, jaké úvazky mají v ICT ženy a muži (v ČR mají ženy v IT částečné úvazky častěji než ženy v jiných profesích), jak dlouhá je pracovní doba v IT (obvykle vyšší, než v jiných profesích) nebo mzdové rozdíly mezi ženami a muži (v IT jsou menší rozdíly v neprospěch žen než v jiných odvětvích). Podrobnosti zde.